Tài nguyên dạy học

Liên kết các Website

 • (XEM ẢNH TẠI ĐÂY)
  (ĐỖ VĂN SÁNG)

THƯ VIỆN VIOLET

violet.jpg
tlviolet.jpg
baigiang.jpg
giaoan.jpg
dethi.jpg
“lophoc.jpg
“daotao.jpg

BÁO THỂ THAO

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ TRUY CẬP VÀO WEBSITE CỦA ĐỖ VĂN SÁNG GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ- ĐAI LÃNH- ĐẠI LỘC- QUẢNG NAM. RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

  CHẾ ĐỘ MỚI CỦA GIÁO VIÊN THỂ DỤC

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Văn Sáng (trang riêng)
  Ngày gửi: 04h:55' 10-12-2012
  Dung lượng: 5.9 KB
  Số lượt tải: 63
  Số lượt thích: 0 người
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------
  
  Số: 51/2012/QĐ-TTg
  Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012
  
  QUYẾT ĐỊNH
  QUYĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG VÀ CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN THỂDỤC THỂ THAO
  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;
  Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
  Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Quyết định này quy định về chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  Quyết định này áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệthống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, các trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục thường xuyên.
  Điều 3. Chế độ bồi dưỡng
  Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành.
  Chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.
  Điều 4. Chế độ trang phục
  1. Đối với giáo viên, giảng viên thểdục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp 02 bộ quần áo thểthao dài tay/năm, 02 đôi giầy thể thao/năm, 04 đôi tất thể thao/năm, 04 áo thểthao ngắn tay/năm.
  2. Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao)được cấp 01 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 01 đôi giày thể thao/năm, 02 đôi tất thể thao/năm, 02 áo thể thao ngắn tay/năm.
  Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất, phù hợp với khí hậu từng vùng, miền.
  3. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao để thực hiện thống nhất ởcác cơ sở giáo dục.
  Điều 5. Kinh phí và phương thức chi trả
  1. Nguồn kinh phí chi trả cho các chế độ quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quyết định này được thực hiện theo nguyên tắc sau:
  a) Đối với các cơ sở giáo dục được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: Kinh phí chi trả do ngân sách nhà nước bảo đảm và giao trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;
  b) Đối với các cơ sở giáo dục tự bảođảm một phần kinh phí hoạt động: Kinh phí chi trả được bảo đảm từ nguồn thu sựnghiệp của đơn vị và nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;
  c) Đối với các cơ sở giáo dục tưthục: Căn cứ vào nguồn thu hợp pháp để vận dụng thực hiện các chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục quy định tại Quyết định này.
  2. Phương thức thực hiện:
  a) Chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng;
  b) Chế độ trang phục được cấp 1 lần/năm vào thời điểm đầu năm học.
  Điều 6. Tổ chức thực hiện
  1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
  2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm bốtrí ngân sách hằng năm và hướng dẫn giá cả trang phục để thực hiện chế độ chi trả theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
  3. Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố tổ chức hướng dẫn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục ở các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố.
  Điều 7. Hiệu lực thi hành
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
  Avatar

  TVM XIN GIA NHẬP...MỜI ĐỒNG NGHIỆP CÙNG GIAO LƯU

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Phần mềm tiện ích